Riječ je riječ


Predsjednica aktiva žena DNS Ugljevik

Marijana Jovičić

Rođena 18.05.1990. godine u Bijeljini. Diplomirala 2013. godine na Fakultetu poslovne ekonomije u Bijeljini, Univerzitet Istočno Sarajevo, i stekla zvanje diplomiranog ekonomiste. Zaposlena u ekonomsko-finansijskom sektoru Rudnika i termoelektrane Ugljevik. Svoje političko djelovanje započinje početkom 2016. godine u DNS-u, i iste godine na lokalnim izborim bila je kandidat za odbornika u SO Ugljevik, kada postiže zapažen izborni rezultat

Udata, živi u Ugljeviku.

Funkciju predsjednice Odbora žena preuzima 2017. godine, zajedno sa ostalim članicama organizaotr je brojnih društvenih, kulturnih i humanitarnih aktivnosti.