Novosti


ODRŽAN SASTANAK OPŠTISNKOG ODBORA DNS UGLjEVIK

16.01.2020 | 21:57 |


 

                                                       

Večeras je u prostorijama stranke održan sastanak OO DNS Ugljevik, članovi odbora diskutovali su o aktivnostima po Mjesnim odborima kao i o aktuelnoj političkoj siutuaciji na republičkom i lokalnom nivou. Predsjednik OO DNS Ugljevik Dragiša Vidaković predočio je članovima političku situaciju na republičkom nivou iznjevši činjenice da je DNS ostao kopetentna, stabilna i jaka stranka, konsloidovani su redovi, a u narednom periodu očekuje se da DNS još više ojača svoje pozicije. Aktivno se raspravljalo i o aktuelnoj političkoj situaciji na lokalnom nivo. Na pomolu je izborna godina, iako je prethodnu godinu bio izložen pritiscima, ucjenama i napadima, večeras je jednoglasno istaknuto da DNS Ugljevik ima kapacitet i snagu koja predstavlja nezaobilazni faktor lokalne političke scene. Sa tim u vezi večeras su i usvojeni ključni zaključci sa sastanka koji će se sprovesti u narednom periodu.

" >