Riječ je riječ


O NAMA


Demokratski narodni savez je nezavisna politička organizacija, otvorena za sve građane koji su spremni da se svojim radom, stvaranjem, odnosom prema zajednici i drugima bori za slobodu, prava, socijalnu pravdu, nezavisno pravosuđe, mir i demilitarizaciju Bosne i Hercegovine, koja je zasnovana principima Dejtonskog mirovnog sporazuma. Solidarnost, vjera u čovjeka i briga o svakom članu društva, opšte su vrijednosti od kojih DNS ne odstupa i nikad ih neće napustiti.


Znak Demokratskog narodnog saveza je propisan Statutom DNS-a. Čine ga tri početna slova (DNS) ispisana tamno-plavom bojom, sa oreolom srpske nacionalne zastave iznad. DNS ima zastavu bijele boje, sa odštampanim znakom DNS u sredini ili u donjoj polovini zastave. Dan Svetog velikomučenika Dimitrija (08. novembar) slavi se kao krsna slava Demokratskog narodnog saveza.


OSTVARENI REZULTATI


OPŠTI IZBORI:


2012. godine: 217 glasova


2014. godine: 709 glasova


2016. godine: 1.403 glasova


2018. godine: 2.479 glasova


Novosti


DNS UGLJEVIK POČEO IZBORNU KAMPANJU

16.10.2020 | 15:08 |

DNS UGLJEVIK POČEO IZBORNU KAMPANJU


DNS na Facebook-uČlanovi


MLADI DNS-a

Organizacija mladih DNS-a osnovana je 2005. godine, a za predsjednika je izabran Marko Aćić. Organizacija Mladih DNS-a broji oko 10.000 mladih iz cijele RS, sa tendencijom rasta a najveće interesovanje za politike DNS-a pokazuju studenti.

ŽENE DNS-a

Organizacija mladih DNS-a osnovana je 2005. godine, a za predsjednika je izabran Marko Aćić. Organizacija Mladih DNS-a broji oko 10.000 mladih iz cijele RS, sa tendencijom rasta a najveće interesovanje za politike DNS-a pokazuju studenti.